Ogłoszenie

Komunikat

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33719808
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-11-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie 7

SzczegółySąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie ogłasza, iż z wniosku VARSOVIA Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Barbarze Grzybowskiej zmarłej 18 marca 2007 r. i tu ostatnio stale zamieszkałej (sygn. akt XII Ns 616/17/P).
Sąd wzywa wszystkich spadkobierców ustawowych i testamentowych Barbary Grzybowskiej, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się i wykazali swe prawa do spadku, gdyż w przeciwnym wypadku Sąd stwierdzi nabycie spadku na rzecz osób, których prawa te zostaną wykazane.
33719808
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne