Ogłoszenie

Ogłoszenie o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia nieruchomości położonej w pasie ulicy Konopackich w Toruniu

kujawsko-pomorskie, Toruń

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33719579
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-11-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
87-100 Toruń
Ulica
Mickiewicza 10/16

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Toruniu pod nr. XI Ns 1369 / 17 toczy się z wniosku Gminy Miasta Toruń - MZD w Toruniu sprawa o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia nieruchomości gruntowej stanowiącej obecnie drogę, składającej się z działki o pow. 0,0233 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 346, położonej w pasie ulicy Konopackich w Toruniu, dla której Sąd Rejonowy w Toruniu prowadzi księgę wieczystą numer KW Toruń Nowe Jakubskie Przedmieście tom II karta 60 (dawna parcela 85/1, później nr 4 a następnie nr 346). Z zapisów działu II księgi wieczystej wynika, że od 30 VIII 1927 właścicielami działki pozostawali robotnik kolejowy Władysław i jego żona Józefa z Liczkowskich małżonkowie Fijałkowscy.
Sąd wzywa małżonków Józefę i Władysława Fijałkowskich lub ich spadkobierców, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili swój udział w sprawie i wykazali prawa do nieruchomości lub następstwo prawne po jej właścicielach, w przeciwnym razie sąd stwierdzi zasiedzenie, o ile zostaną wykazane jego przesłanki.
33719579
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne