Ogłoszenie

Ogłoszenie o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia własności nieruchomości położonej w Toruniu

kujawsko-pomorskie, Toruń

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33719584
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-11-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
87-100 Toruń
Ulica
Mickiewicza 10/16

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Toruniu toczy się z wniosku Gminy Miasta Toruń, MZD w Toruniu sprawa zarejestrowana pod nr. XI Ns 994/16 o stwierdzenie nabycia przez Skarb Państwa z dniem 1 stycznia 1985 w drodze zasiedzenia własności nieruchomości stanowiącej niezabudowaną działkę o pow. 0,0021 ha, oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 178 i stanowiącą drogę (pas ulicy Idzikowskiego), dla której Sąd Rejonowy w Toruniu prowadzi księgę wieczystą numer Kw T01T/000 2965/6. Jednym z wpisanych w księdze wieczystej uczestników postępowania jest nieżyjący od 14 VI 2016 Eugeniusz Władysław Skotarczak. Jedyny znany jego spadkobierca - żona Eugenia Teresa zmarła 10 VII 2016.
Sąd wzywa wszystkich spadkobierców Eugeniusza i Eugenii Skotarczak, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili swój udział w sprawie i wykazali następstwo prawne po Eugeniuszu Skotarczak lub jego żonie, w przeciwnym razie sąd stwierdzi zasiedzenie, o ile zostaną wykazane jego przesłanki.
33719584
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne