Ogłoszenie

Wezwanie zainteresowanych do stawienia się w sprawie o zasiedzenie

świętokrzyskie, Busko-zdrój

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33720191
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-11-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
28-100 Busko-zdrój
Ulica
Kościuszki 5

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym I Wydział Cywilny w Busku-Zdroju pod sygnaturą akt I Ns 85/17 toczy się postępowanie z wniosku Adama Kaszuby z udziałem Anny Kaszuby i innych o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości o nr. ewid. 170/1 o pow. 0,0048 ha i 170/2 o pow. 0,5652 ha, położonych w obrębie Brzezie oraz nieruchomości o nr. ewid. 2.974 o pow. 1,82 ha, położonej w obrębie Skorocice - jednostki ewidencyjne Wiślica, powiat buski, woj. świętokrzyskie.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się do tut. Sądu i wykazali swoje prawa do ww. nieruchomości, gdyż w przeciwnym wypadku Sąd stwierdzi zasiedzenie tychże nieruchomości przez wnioskodawcę i jego małżonkę Ąnnę Kaszubę, jeśli stosowne przesłanki ku temu zostaną wykazane.
33720191
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne