Ogłoszenie

Wezwanie zainteresowanych do stawienia się w sprawie o nabycie prawa własności

mazowieckie, Kozienice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33720787
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-11-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
26-900 Kozienice
Ulica
Konstytucji 3 Maja 22

SzczegółyPrzed Sądem Rejonowym w Kozienicach pod sygn. akt I Ns 337/17 toczy się postępowanie wszczęte na wniosek Stanisławy Łucji Czarnowskiej, Aliny Marii Pajączkowskiej i Grzegorza Głuszka o stwierdzenie nabycia spadku po Stanisławie Marianie Piątek, synu Bolesława i Heleny z domu Głuszek, urodzonym 12 stycznia 1940 roku w Kozienicach, zmarłym w dniu 28 grudnia 2016 roku w Kozienicach i tam ostatnio stale zamieszkałym.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, a w szczególności następców prawnych po dziadku spadkodawcy Janie Piątek i Paulinie Piątek, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33720787
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne