Ogłoszenie

Komunikat

podkarpackie, Krosno

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33720745
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-11-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
38-400 Krosno
Ulica
Sienkiewicza 12

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Krośnie Wydział I Cywilny pod sygnaturą I Ns 289/17 z wniosku Sławomira Stefańskiego, Marii Kocur, Tadeusza Furtek, Heleny Furtek z udziałem Wojciecha Kocura, Marii Twaróg, Anny Oleszek, Renaty Nawrockiej, Jana Furtek, Kazimierza Furtek, Elżbiety Pasterczyk, Agaty Bąkowskiej, Doroty Bergiel, Urszuli Harmata toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości położonych w Ustrobnej w trybie ustawy z dnia 26 października 1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych:
1) nr 200/4 o pow. 0,14 ha, nr 251 o pow. 0,15 ha, nr 314/10 o pow. 0,57 ha, nr 499/1 o pow. 0,24 ha, nr 500/3 o pow. 0,04 ha - na rzecz Adama Stefańskiego,
2) nr 607/1 o pow. 0,32 ha, nr 609/1 o pow. 0,03 ha - na rzecz Mariana Kocura,
3) nr 314/12 o pow. 0,21 ha - na rzecz Tadeusza Furtka i Heleny Furtek na zasadzie wspólności ustawowej małżeńskiej
powstałych z pgr nr 314/12, nr 499/1, nr 500/3, nr 606/1, nr 607/1, nr 608/1, nr 609/3, nr 609/5, nr 200/4, nr 251, nr 314/10, objętych LWH 254, LWH 29, LWH 472, LWH 695, w których prawo własności ujawnione jest m.in. na rzecz Julianny Stefańskiej, Marianny Stefańskiej, Julii ze Stefańskich Staszowej.
Wzywa się wszystkich następców prawnych powyższych współwłaścicieli oraz następców prawnych wpisanej do ewidencji gruntów władającej nieruchomościami nr 314/12, nr 499/1, nr 607/1, nr 609/1, nr 609/3 Anny Marchockiej (c. Jacentego i Agaty) oraz wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się do Sądu i udowodnili swoje prawa do nieruchomości, pod rygorem pominięcia ich w postępowaniu.
33720745
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne