Ogłoszenie

Komunikat

podkarpackie, Krosno

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33720786
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-11-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
38-400 Krosno
Ulica
Sienkiewicza 12

SzczegółyPrzed Sądem Rejonowym w Krośnie toczy się postępowanie z wniosku Ryszarda Kucza i Marii Kucza z udziałem Ireneusza Karolewicza, Krystyny Piechnik, Danuty Konopka, Ewy Rosplesch, Haliny Winiarskiej, Danuty Typrowicz, Ryszarda Pańko, Grażyny Pawlikowskiej, Marii Sierota, Heleny Biały, Grażyny Ziętek, Jacka Tucharz-Zawisza, Antoniny Jaracz - nieznanej z miejsca pobytu, Jerzego Śliwińskiego, Marii Borek, Tadeusza Śliwińskiego, Marii Bek, Elżbiety Pepera, Wiesława Bek, Bogusława Bek, Wacława Bek, Marii Zarzyckiej, Jana Czelny, Marii Cielęcy, Barbary Kucharskiej, Alicji Kołacz, Andrzeja Pelczarskiego, Zbigniewa Leszczyńskiego, Mirosława Leszczyńskiego, Grzegorza Leszczyńskiego, Tomasza Łukowicza, Macieja Łukowicza, Wandy Łęckiej, Edmunda Wilk, Władysławy Jabłeckiej, Zbigniewa Jabłeckiego, Danuty Rychlickiej, Marii Kwolek, Krystyny Fryzeł-Szmyd, Ewy Choińskiej, Marii Kucza, Ryszarda Szymańskiego, Janiny Szymańskiej o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności działek ewidencyjnych nr 428/2 o powierzchni 1 a, nr 429/2 o powierzchni 2 a, nr 428/1 o powierzchni 18 a, nr 429/1 o powierzchni 18 a, nr 408 o powierzchni 4 a, nr 402/84 o powierzchni 65 a, nr 952/9 o powierzchni 42 a, nr 963/3 o powierzchni 42 a, nr 385/6 o powierzchni 30 a, nr 418/8 o powierzchni 21 a położonych w Bóbrce oraz udziału we współwłasności działki nr 117 o powierzchni 1,3 ha położonej w Łękach Dukielskich. Wzywa się zainteresowanych - następców prawnych Jana Kozubala, Eugeniusza Pańko i Bronisława Jabłeckiego, aby w terminie 3 m-cy zgłosili się i udowodnili swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w toku postępowania o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie.
33720786
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne