Ogłoszenie

Komunikat

podkarpackie, Przemyśl

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33720812
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-11-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
37-700 Przemyśl
Ulica
Mickiewicza 14

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Przemyślu Wydział I Cywilny do sygn. akt I Ns 898/17 zawiadamia, że toczy się postępowanie z wniosku Bogusława Wardęga o stwierdzenie nabycia spadku po Józefie Szustalik, z d. Mazurek, c. Wojciecha i Joanny, ur. 21.03.1902 r., zmarłej w dniu 27.06.1977 r. w Żurawicy, ostatnio stale zamieszkałej w Żurawicy, pow. przemyski, woj. podkarpackie. W skład spadku wchodzi udział w nieruchomości nr 1648/6 o pow. 0,06 ha położonej w Żurawicy.
Sąd Rejonowy w Przemyślu wzywa ewentualnych zainteresowanych w sprawie, a w szczególności dzieci spadkodawcy i ich dzieci, aby w ciągu trzech miesięcy od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tut. Sądzie i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie zostaną pominięci w dalszym postępowaniu.
33720812
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne