Ogłoszenie

Ogłoszenie Sądu Rejonowego Lublin - Zachód II Wydział Cywilny

lubelskie, ---

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33720851
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-11-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
---
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY LUBLIN-ZACHÓD II WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie prowadzi postępowanie w sprawie o sygn. akt II Ns 603/17 z wniosku Wandy Szydoczyńskiej o stwierdzenie nabycia spadku po Januszu Stanisławie Chruściechowskim, zmarłym w dniu 23 października 2016 r. w Lublinie, ostatnio stale zamieszkałym w Lublinie, synu Wiktora i Heleny. Sąd wzywa, aby spadkobiercy w ciągu trzech miesięcy od dnia wskazanego w ogłoszeniu zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33720851
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne