Ogłoszenie

Wezwanie zainteresowanych do stawienia się w sprawie o nabycie prawa własności

mazowieckie, Lipsko

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33721092
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-11-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
27-300 Lipsko
Ulica
Partyzantów 1

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Lipsku toczy się sprawa z wniosku Marii Cichosz sygn. akt I Ns 336/17 o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości o powierzchni 1,02 ha położonej w Wólce Modrzejowej Wieś gmina Rzeczniów, powiatu lipskiego, województwa mazowieckiego, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek 223 i 285 oraz nieruchomości o powierzchni 0,89 ha położonej w Wólce Modrzejowej Kolonii gmina Rzeczniów, powiatu lipskiego, województwa mazowieckiego, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek 72 i 74.
Sąd wzywa do udziału w sprawie wszystkich zainteresowanych, w szczególności spadkobierców Józefy Dróżdż córki Michała i Rozalii, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili swój udział w sprawie. W przeciwnym wypadku Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33721092
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne