Ogłoszenie

Komunikat.

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33721317
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-11-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-959 Rzeszów
Ulica
Kustronia 4

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie Wydziałem I Cywilnym toczy się sprawa z wniosku Kazimierza Kozaka z udziałem Zenona Kozaka, Andrzeja Kozaka, Zofii Magiery, Antoniego Kozaka
o uregulowanie własności nieruchomości
działki nr 2234 powstałej na skutek zmiany oznaczenia p.gr. 4781/6, p.gr. 4782/1, 4783/1
i p.gr. 4785/1 o pow. 1,2121 hektara, położonej w Sokołowie Małopolskim, gm. Sokołów Małopolski, objętych lwh 2053, który został zniszczony w czasie działań wojennych.
Wzywa się wszystkie osoby, którym przysługuje tytuł prawny do przedmiotowej nieruchomości, aby w terminie 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia zgłosiły się do tut. Sądu i wykazały swe prawa pod rygorem ich pominięcia.
33721317
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne