Ogłoszenie

Komunikaty

podkarpackie, Dębica

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33721354
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-11-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
39-200 Dębica
Ulica
Słoneczna 3

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Dębicy toczy się postępowanie w sprawie I Ns 493/15 z wniosku Józefa Jamróga o stwierdzenie zasiedzenia działki nr 55 o pow. 0,50 ha położonej w Czarnej, gmina Czarna, dla której Sąd Rejonowy w Dębicy Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr RZ1D/00038913/5, w której jako współwłaściciele ujawnieni są: Stanisław Cholewa w 240/4608 częściach; Franciszek Jamróg w 1224/4608 częściach; Józef Jamróg w 720/4608 częściach; Maria Jamróg w 1224/4608 częściach; Adela Sztyga w 275/4608 częściach; Anna Sztyga w 290/4608 częściach; Antoni Sztyga w 240/4608 częściach; Honorata Sztyga w 120/4608 częściach; Tadeusz Sztyga w 275/4608 częściach.
Wzywa się właścicieli wyżej oznaczonej nieruchomości bądź ich następców prawnych, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się w Sądzie Rejonowym w Dębicy i udowodnili swe prawa, albowiem w przeciwnym wypadku postępowanie będzie się toczyć bez ich udziału.
33721354
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne