Ogłoszenie

Komunikat

podkarpackie, Dębica

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33721346
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-11-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
39-200 Dębica
Ulica
Słoneczna 3

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Dębicy Wydział I Cywilny pod sygnaturą akt I Ns 458/17 toczy się postępowanie z wniosku Gminy Miasta Dębica reprezentowanej przez Burmistrza Miasta o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego. Postanowieniem z dnia 23.10.2017 r. Sąd Rejonowy w Dębicy zezwolił wnioskodawcy Gminie Miasta Dębica na złożenie do depozytu sądowego kwoty 70,70 zł (słownie: siedemdziesiąt złotych i siedemdziesiąt groszy) z tytułu odszkodowania za udział w wysokości 1/6 części w prawie własności wywłaszczonej nieruchomości położonej w Dębicy, a stanowiącej działkę nr 2694/3 o pow. 0,0007 ha wydzieloną z działki nr 2694/1 pochodzącej z KW nr RZ1D/00067417/0, na okres dziesięciu lat, licząc od dnia wydania postanowienia, z tym zastrzeżeniem, że kwota wyżej wskazana zostanie wypłacona spadkobiercom Józefa Bieniasza, s. Andrzeja i Stanisławy, o ile się zgłoszą i przedstawią poświadczony notarialnie akt dziedziczenia albo prawomocne postanowienie o nabyciu spadku po nim.
Sąd Rejonowy w Dębicy wzywa wszystkich zainteresowanych do odbioru depozytu po wykazaniu swoich praw do przedmiotowej nieruchomości. Dla nieznanych wierzycieli będących spadkobiercami Józefa Bieniasza współwłaściciela ww. działki przed dniem przejścia prawa własności na rzecz Gminy Miasta Dębica, Sąd ustanowił kuratora w osobie Anny Kanieckiej-Burdziel prowadzącej Kancelarię Adwokacką w Dębicy przy ul. Słonecznej 46A.
33721346
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne