Ogłoszenie

Ogłoszenie Sądu Rejonowego Lublin - Wschód w Świdniku

lubelskie, ---

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33721363
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-11-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
---
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE ZS. W ŚWIDNIKU

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku za sygn. akt I Ns 333/17 toczy się postępowanie z wniosku Janiny Siewierskiej o stwierdzenie nabycia przez posiadacza samoistnego Janinę Siewierską własności nieruchomości rolnej położonej we wsi Domino, gmina Mełgiew, woj. lubelskie, oznaczoną jako działka gruntu numer 7541 o powierzchni 0,06 ha. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, a w szczególności właścicieli tej nieruchomości, aby zgłosili swój udział w postępowaniu w terminie trzech miesięcy od publikacji postanowienia, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości, o ile zostanie ono wykazane.
33721363
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne