Ogłoszenie

Ogłoszenie

mazowieckie, Wołomin

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33724795
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
27-11-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
05-200 Wołomin
Ulica
Prądzyńskiego 3 A
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Wołominie, Wydział I Cywilny, pod sygn. akt I Ns 924/14 z wniosku Gminy Ząbki z udziałem Powiatu Wołomin, PSS Społem z siedzibą w Wołominie, Grzegorza Szczęsnego, Elżbiety Szczęsnej, Anłuk Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Wspólnoty Mieszkaniowej Wiosenna 5,7,9 ul. Wiosenna 5 z siedzibą w Ząbkach, Krzysztofa Wimmer, Zbigniewa Wimmer, Adama Bareja, Marii Bareja, Elżbiety Glinka toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie udziału w wysokości 1623/4575 we współwłasności nieruchomości położonej w miejscowości Ząbki gmina Ząbki powiat wołomiński, stanowiącej działki gruntu o numerze ewidencyjnym 23/12 obszaru 0,0135m2, 23/13 obszaru 0,0498m2, 23/14 obszaru 0,2753m2 z obrębu nr 0027, 03-03, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta ani zbiór dokumentów. Sąd wzywa nieznanych z imienia i nazwiska poprzednich właścicieli i posiadaczy nieruchomości lub ich spadkobierców, a także inne osoby zainteresowane, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili swój udział w sprawie, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie bez ich udziału, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33724795
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne