Ogłoszenie

Komunikat

świętokrzyskie, Ostrowiec świętokrzyski

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33726229
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
24-11-2017

Ogłaszający

Województwo
Ulica
Kościuszki 1

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie I Ns 966/17 z wniosku Iwony Wyroda i Henryka Wyroda o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim, gmina Ostrowiec Świętokrzyski, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie, stanowiącej działkę nr 53
(obręb 0016, arkusz 1) o powierzchni 0,0611 ha, dla której to nieruchomości nie ma urządzonej księgi wieczystej ani nie został założony zbiór dokumentów.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i wykazali swoje prawa do tej nieruchomości. Jeżeli w powyższym terminie nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się własności nie wykaże, Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33726229
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne