Ogłoszenie

Kielce

świętokrzyskie, Ostrowiec świętokrzyski

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33726235
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
24-11-2017

Ogłaszający

Województwo
Ulica
Kościuszki 1

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie I Ns 655/17 z wniosku Janiny Baran o stwierdzenie nabycia spadku po Agnieszce Gawlik, córce Jana i Marianny, zmarłej 12.01.2005 r. w miejscowości Jeziorko, mającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu w miejscowości Jeziorko.
Wzywa się wszystkich spadkobierców, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się do tutejszego sądu i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33726235
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne