Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

świętokrzyskie, Ostrowiec Świętokrzyski

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
153628
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
24-11-2017

Ogłaszający

Województwo

Szczegóły


OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie I Ns 966/17 z wniosku Iwony Wyroda i Henryka Wyroda o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim, gmina Ostrowiec Świętokrzyski, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie, stanowiącej działkę nr 53
(obręb 0016, arkusz 1) o powierzchni 0,0611 ha, dla której to nieruchomości
nie ma urządzonej księgi wieczystej ani nie został założony zbiór dokumentów.

Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i wykazali swoje prawa do tej nieruchomości.
Jeżeli w powyższym terminie nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się własności nie wykaże,
Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne