Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

świętokrzyskie, Ostrowiec Świętokrzyski

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
153629
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
24-11-2017

Ogłaszający

Województwo

Szczegóły


W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie w sprawie
I Ns 655/17 z wniosku Janiny Baran o stwierdzenie nabycia spadku po Agnieszce Gawlik,
córce Jana i Marianny, zmarłej 12.01.2005 r. w miejscowości Jeziorko, mającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu w miejscowości Jeziorko.

Wzywa się wszystkich spadkobierców, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się do tutejszego sądu i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne