Ogłoszenie

Komunikat

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33726570
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
27-11-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-303 Rzeszów
Ulica
Kustronia 4

SzczegółyPrzed Sądem Rejonowym w Tarnobrzegu toczy się postępowanie o sygn. akt I Ns 546/17 z wniosku Kopalni Siarki "Machów" S.A. w likwidacji w Tarnobrzegu z uczestnictwem Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta Tarnobrzega o stwierdzenie zasiedzenia prawa własności nieruchomości położonej w Machowie, oznaczonej nr. 154/63 o pow. 0,0769 ha, nr 154/77 o pow. 0,00602 ha.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, by w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu.
33726570
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne