Ogłoszenie

Prokuratura Rejonowa Sosnowiec Południe w Sosnowcu zawiadamia wszystkich pokrzywdzonych
o skierowaniu do Sądu Rejonowego
w Sosnowcu,...

śląskie, Sosnowiec

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
153630
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
24-11-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


Prokuratura Rejonowa Sosnowiec Południe w Sosnowcu zawiadamia wszystkich pokrzywdzonych o skierowaniu do Sądu Rejonowego w Sosnowcu, Wydziału III Karnego aktu oskarżenia przeciwko Małgorzacie S., Grażynie K., Joannie T., Elżbiecie B., Jolancie C., Wioletcie G., podejrzanym
o popełnienie przestępstwa z art. 284 §1 kk w zw z art. 12 kk polegającego na przywłaszczeniu pieniędzy z rachunku funduszu rezerwowego Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Linii Kolejowych w Sosnowcu. Postępowanie było prowadzone przez Prokuraturę Rejonową Sosnowiec Południe w Sosnowcu pod sygn. akt PR1Ds. 1740.2017. Pokrzywdzony może aż do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej złożyć oświadczenie, że będzie działał
w charakterze oskarżyciela posiłkowego (art. 54 §1 kpk). Pokrzywdzony może aż do zamknięcia przewodu sądowego na rozprawie głównej złożyć wniosek o naprawienie w całości lub w części szkody wyrządzonej przestępstwem (art. 49a kpk w zw z art. 46 p1 kk).

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne