Ogłoszenie

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Chełm

lubelskie, ---

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33726633
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
27-11-2017

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
---
Ulica
---
Osoba kontaktowa
MIASTO CHEŁM

SzczegółyWYCIĄG Z OGŁOSZENIA PREZYDENTA MIASTA CHEŁM
o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 0,6373 ha, stanowiącej własność Miasta Chełm i Miasta Chełm - miasta na prawach powiatu, położonej przy ul. Lubelskiej 135, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie 12 jako działki nr: 365/51 o powierzchni 0,0818 ha, 365/53 o powierzchni 0,5115 ha i 365/43 o powierzchni 0,0440 ha.
Dla nieruchomości prowadzone są w Sądzie Rejonowym w Chełmie księgi wieczyste: KW Nr LU1C/00068075/2 dla działki 365/51 stanowiącej własność Miasta Chełm i KW Nr LU1C/00057766/3 dla działek 365/43 i 365/53 stanowiących własność Miasta Chełm - miasta na prawach powiatu.
- Cena wywoławcza nieruchomości (brutto) - 1 500 000,00 zł
- Wadium - 150 000,00 zł
Ww. nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży na podstawie Zarządzenia Nr 860/17 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 26 czerwca 2017 r. Pierwszy przetarg przeprowadzono 07.11.2017 r.
Przetarg odbędzie się w dniu 30 stycznia 2018 r. o godzinie 10:00
w sali konferencyjnej nr 1 Urzędu Miasta Chełm przy ulicy Lubelskiej 65.
Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Chełm, przy ulicy Lubelskiej 65. Ponadto ogłoszenie o przetargu opublikowane zostało w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej http://umchelm.bip.lubelskie.pl/index.php?id=55w zakładce: ogłoszenia/nieruchomości/ ogłoszenia od 2013 r.
Szczegółowe informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta Chełm przy ul. Lubelskiej 65, pok. 37, III p., w godzinach od 730 do 1530 tel. (82) 564-33-97 i (82) 564-34-09.
33726633
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne