Ogłoszenie

Ogłoszenie o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

świętokrzyskie, Miedziana góra

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33726900
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
27-11-2017

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
Urzędnicza 18

SzczegółyOGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY MIEDZIANA GÓRA

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko dla projektu zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kostomłoty Pierwsze na terenie gminy Miedziana Góra - część IIA.
na podstawie art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1405), w związku
z pismem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach znak: SE.V.-4411/75/17 z dnia 27. 09. 2017 r., a także pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak: WPN-II.410.1.103.2017.EC z dnia 03. 10. 2017 r. uzgadniającymi odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu ww. zmiany planu
ODSTĘPUJE SIĘ OD
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, co jest równoznaczne z brakiem konieczności opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do ww. zmiany planu, do której Rada Gminy Miedziana Góra przystąpiła uchwałą Nr XXIV/209/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kostomłoty Pierwsze na terenie gminy Miedziana Góra - część IIA.
33726900
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne