Ogłoszenie

Wezwanie zainteresowanych do stawienia się w sprawie o uwłaszczenie

mazowieckie, Kozienice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33727240
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
27-11-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
26-900 Kozienice
Ulica
Konstytucji 3 Maja 22

SzczegółyPrzed Sądem Rejonowym w Kozienicach pod sygn. akt I Ns 339/17 toczy się postępowanie wszczęte na wniosek Stanisławy Sawickiej o stwierdzenie, że Stanisława Sawicka (córka Józefa i Franciszki) i Stefan Sawicki (syn Józefa i Władysławy) nabyli na zasadzie wspólności ustawowej z mocy prawa nieodpłatnie z dniem 4 listopada 1971 roku własność nieruchomości rolnej zabudowanej, położonej w Kozienicach, gminie Kozienice, powiecie kozienickim, a składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 4705 o powierzchni 0,0404 ha.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, a w szczególności właścicieli nieruchomości albo ich następców prawnych, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się i wykazali swoje prawo własności, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi uwłaszczenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33727240
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne