Ogłoszenie

Sąd Okręgowy w Katowicach XXII Wydział Wykonawczy

śląskie, Katowice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
153640
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
27-11-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto

SzczegółySąd Okręgowy w Katowicach XXII Wydział Wykonawczy w sprawie skazanej : Beaty K. zgodnie z treścią prawomocnego wyroku z dnia 28.12.2016r. sygn. akt V K 87/05 (postępowanie przygotowawcze o sygn. akt 1 Ds 688/02 informuje, iż zasądzono w trybie art. 46§1 kk obowiązek naprawienia szkody wobec osób pokrzywdzonych w tej sprawie.

Poleca się zawiadomienie tut. Sądu w razie wykonania przez skazanego tego obowiązku. W sytuacji występowania o realizację obowiązku przez komornika w drodze postępowania egzekucyjnego należy zwrócić się do Sądu o wydanie odpisu wyroku wraz z klauzula wykonalności oraz podać:

- wierzyciel os. fizyczna nr PESEL lub NIP
- wierzyciel nie będący os.fizyczną nr NIP lub KRS

Wszelkie dalsze informacje o realizacji obowiązku naprawienia szkody w tym i o jej wysokości można uzyskać w XXII Wydziale Wykonawczym pod numerem telefonu 032 60 70 280 lub zwracając się na piśmie na adres:
Sąd Okręgowy w Katowicach
XXII Wydział Wykonawczy
ul. Andrzeja 16/18
40-957 Katowice

 

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne