Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Mysłowicach zostało wszczęte z wniosku
Gabrieli Żmudy (Żmuda) postępowanie
o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie...

śląskie, Mysłowice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
153645
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
27-11-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


W Sądzie Rejonowym w Mysłowicach zostało wszczęte z wniosku Gabrieli Żmudy (Żmuda) postępowanie o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 930/96 o powierzchni
487 m2 położonej w Mysłowicach przy ulicy Chrzanowskiej, dla której Sąd Rejonowy
w Mysłowicach prowadzi księgę wieczystą Brzezinka Wykaz L-26 Tom I, w której jako właściciel
tej nieruchomości wpisana jest Maria Pajonk (Pająk) z domu Hermann w całości.

Wzywa się zainteresowanych, aby w terminie 3 (trzech) miesięcy zgłosili się i wykazali swoje prawa do wyżej opisanej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne