Ogłoszenie

Ogłoszenie o zezwoleniiu na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego

mazowieckie, Piaseczno

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33727451
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
27-11-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
05-500 Piaseczno
Ulica
Kościuszki 14
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W PIASECZNIE I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Piasecznie w I Wydziale Cywilnym w postępowaniu toczącym się pod sygn. akt I Ns 507/17 z wniosku Adriana Woźniaka zostało wydane wnioskodawcy zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia (kwoty 48.800,00 zł) do depozytu sądowego tytułem spłaty zasądzonej od wnioskodawcy na rzecz uczestniczki Małgorzaty Szewczyk za zniesienie współwłasności nieruchomości położonej w Żabieńcu w gminie Piaseczno, stanowiącej działkę nr ewid. 27, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie prowadzi księgę wieczystą WA5M/00019603/5. Sąd wzywa uczestniczkę Małgorzatę Szewczyk, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia odebrała depozyt w Sądzie Rejonowym w Piasecznie.
33727451
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne