Ogłoszenie

Ogłoszenie o zezwoleniu na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego

mazowieckie, Piaseczno

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33727456
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
27-11-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
05-500 Piaseczno
Ulica
Kościuszki 14
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W PIASECZNIE I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Piasecznie w I Wydziale Cywilnym w postępowaniu toczącym się pod sygn. akt I Ns 47/17 z wniosku Gminy Lesznowola zostało wydane wnioskodawcy zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego tytułem odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 428/2 o pow. 0,0027 ha, położoną w obrębie Łazy, ustalonego ostateczną decyzją Starosty Piaseczyńskiego nr 298/2016 z dnia 14 października 2016 r., przy czym do depozytu sądowego złożona została kwota 2054 zł, zaś wydanie przedmiotu świadczenia nastąpi na rzecz następców prawnych zmarłych Józefa Kusznerow i Krystyny Kusznerow, którzy przedstawią dokumenty potwierdzające tytuł prawny do działki nr 428/2 obręb Łazy, gmina Lesznowola, na dzień, w którym decyzja Starosty Piaseczyńskiego nr 2 LR/2014 z dnia 2 lutego 2014 r. stała się ostateczna, tj. na dzień 5 marca 2014 r.
Sąd wzywa spadkobierców zmarłych Józefa Kusznerow i Krystyny Kusznerow, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia odebrali depozyt w Sądzie Rejonowym w Piasecznie.
33727456
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne