Ogłoszenie

Ogłoszenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Lublin - Wschód

lubelskie, ---

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33727470
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
28-11-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
---
Ulica
---
Osoba kontaktowa
KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM LUBLIN-WSCHÓD

SzczegółyOBWIESZCZENIE
Komornik Sądowy przy S.R. Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku - Marcin Ciesielczuk zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 20 grudnia 2017 r. o godz. 11.30 w sali nr XVI Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. Wyszyńskiego 18 odbędzie się:
PIERWSZA LICYTACJA
nieruchomości w postaci:
1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, dz. nr 217/3 o pow. 0,6082 ha, położona: Osowa, gm.
Bychawa (obręb 17 Osowa), grunt orny użytkowany rolniczo, na działce znajduje się słup
energetyczny i przebiega napowietrzna linia energetyczna, dojazd drogą gruntową, przeznaczenie w
MPZP - teren upraw polowych bez prawa zabudowy; klasy gruntów: RIIIa-0,3893 ha,
RIIIb-0,0878 ha, RIVa-0,1177 ha, RIVb-0,0134 ha,
Suma oszacowania: 18.307,00 zł Cena wywołania: 13.730,25 zł Rękojmia: 1.830,70 zł
2. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, dz. nr 58 o pow. 0,09 ha, położona: Osowa Kolonia gm. Bychawa (obręb 18 Osowa Kolonia), grunt orny nieużytkowany, porośnięty drzewostanem, dojazd drogą gruntową, przeznaczenie w MPZP - teren kompleksów leśnych; klasy gruntów: RIIIb, Suma oszacowania: 3.165,00 zł Cena wywołania: 2.373,75 zł Rękojmia: 316,50 zł
3. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, dz. nr 195 o pow. 0,33 ha, położona: Osowa Kolonia gm. Bychawa (obręb 18 Osowa Kolonia), las, dojazd drogą gruntową, przeznaczenie w MPZP - teren kompleksów leśnych; klasy gruntów: LsIII,
Suma oszacowania: 14.309,00 zł Cena wywołania: 10.731,75 zł Rękojmia: 1.430,90 zł
4. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, dz nr 196 o pow. 0,17 ha, położona: Osowa Kolonia
gm. Bychawa (obręb 18 Osowa Kolonia), las, dojazd drogą gruntową, przeznaczenie w MPZP -
teren kompleksów leśnych; klasy gruntów: LsIII,
Suma oszacowania: 7.371,00 zł Cena wywołania: 5.528,25 zł Rękojmia: 737,10 zł
Sprzedaż podlega organiczeniom wskazanym w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U.2016.2052.t.j. ze zm.).
Dla powyższych nieruchomości w V Wydziale Ksiąg Wieczystych S.R. Lublin-Wschód prowadzona jest jedna księga o nr LU1I/00033707/4. Ceny wywoławcze w niniejszej licytacji wynoszą trzy czwarte wartości oszacowania. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć dokumenty potwierdzające prawo do nabycia nieruchomości rolnej oraz rękojmie w wyżej wskazanych wysokościach osobno do każdej z nieruchomości, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg przelewem na konto Komornika w banku BGŻ O/Lublin nr: 31 2030 0045 1110 0000 0171 8290 z podaniem danych wpłacającego oraz sygnatury sprawy KM 781/16 lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika w Lublinie przy ul. Krańcowej 113/12 (tel. 81 751 33 33).
33727470
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne