Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

podlaskie, Lipsk

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
153657
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
28-11-2017

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły
OGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Lipsku toczy się sprawa z wniosku Zdzisławy Majewskiej z udziałem Gminy Iłża sygn. akt I Ns 372/17 o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności niezabudowanych nieruchomości położonej w Iłży o łącznej powierzchni 0,9628 ha oznaczonej numerami działek 442 i 595.
Sąd wzywa do udziału w sprawie wszystkich zainteresowanych, w szczególności spadkobierców Władysława Drożdża, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili swój udział w sprawie, w przeciwnym wypadku Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości, jeżeli zostanie ono udowodnione.

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne