Ogłoszenie

Ogłoszenie

mazowieckie, Wołomin

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33728353
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
04-12-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
05-200 Wołomin
Ulica
Prądzyńskiego 3 A
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Wołominie Wydziale Cywilnym pod sygn. akt I Ns 2108\16 toczy się postępowanie z wniosku Janiny Gębczyńskiej o uwłaszczenie nieruchomości, położonej w Strachówce, gmina Strachówka obręb nr 0018, stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 68 i 161 o łącznej powierzchni 1,95 ha, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie Wydział Ksiąg Wieczystych nie prowadzi księgi wieczystej, ani zbioru dokumentów. Sąd wzywa właścicieli nieruchomości oraz ich spadkobierców, a także wszystkich zainteresowanych do zgłoszenia swojego udziału w niniejszej sprawie i wykazania własności, w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia. W przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości, o ile zostanie ono udowodnione.
33728353
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne