Ogłoszenie

Ogoszenie Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim

lubelskie, ---

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33728913
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
30-11-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
---
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W RADZYNIU PODLASKIM I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Radzyniu Podlaskim toczy się postępowanie sygn. akt I Ns 331/17 z wniosku Andrzeja Sałaty o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie na rzecz Andrzeja Sałaty własności nieruchomości położonej w Białej, gmina Radzyń Podlaski, oznaczonej jako działka nr 507/1 o pow. 0,05 ha. Nieruchomość znajduje się w posiadaniu Andrzeja Sałaty. W związku z powyższym wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sądzie i wykazali własność, gdyż Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33728913
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne