Ogłoszenie

Ogłoszenie

mazowieckie, Siedlce

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33729595
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
04-12-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
08-110 Siedlce
Ulica
Biskupa Świrskiego 17
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W SIEDLCACH

SzczegółySąd Rejonowy w Siedlcach Wydział I Cywilny zawiadamia o toczącym się postępowaniu w sprawie o sygn. akt I Ns 288/15 z wniosku Samorządowego Kolegium Odwoławczego Siedlcach z udziałem Patryka Pasennika, Renaty Pasennik, Danuty Denisiuk, Joanny Pasennik, Marleny Pasennik o stwierdzenie nabycia spadku po Adamie Pasenniku synu Jana i Alfredy Janiny zmarłym w dniu 28 września 2014 r. w Siedlcach ostatnio stale zamieszkałym w Siedlcach oraz Mariuszu Pasenniku synu Jana i Alfredy Janiny zmarłym w dniu 21 listopada 2009 r. w Siedlcach ostatnio stale zamieszkałym w Siedlcach. Wzywa się spadkobierców, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i wykazali swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu.
33729595
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne