Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Kielcach
toczy się sprawa sygn. akt VIII Ns 672/17 z wniosku Tomasza Olszyńskiego
o stwierdzenie nabycia spadku
...

świętokrzyskie, Kielce

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
153684
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
04-12-2017

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


W Sądzie Rejonowym w Kielcach toczy się sprawa sygn. akt VIII Ns 672/17 z wniosku
Tomasza Olszyńskiego o stwierdzenie nabycia spadku po Wandzie Ziętala-Olszyńskiej
c. Zygmunta i Zofii ur. 20.08.1930 roku, a zmarłej 19.04.2017 r. w Kielcach i tam ostatnio
stale zamieszkałej.
Wzywa się spadkobierców zmarłej Wandy Ziętala-Olszyńskiej (w tym jej rodzeństwo i zstępnych rodzeństwa), aby w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne