Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

świętokrzyskie, Busko-Zdrój

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
153685
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
04-12-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym w Busku-Zdroju I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt I Ns 124/17
z wniosku Barbary Kwaśniewskiej z udziałem: Roberta Piwowarskiego, Dariusza Piwowarskiego
i Gminy Chmielnik toczy się postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonych
w miejscowości Zrecze Chałupczańskie, gmina Chmielnik, składających się z działek gruntu oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 150 o powierzchni 0,19 ha, 228 o powierzchni 0,42 ha
i 329 o powierzchni 1,58 ha.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, w szczególności spadkobierców Tekli Szymańskiej, zamieszkałej ostatnio w Łodzi, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia
zgłosili się do tutejszego Sądu i wykazali swoje prawa do nieruchomości objętych żądaniem wniosku, gdyż w przeciwnym wypadku Sąd stwierdzi nabycie własności wyżej wymienionej nieruchomości w drodze zasiedzenia przez wnioskodawczynię Barbarę Kwaśniewską,
jeśli stosowne przesłanki ku temu zostaną wykazane.

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne