Ogłoszenie

Ogłoszenie o zniesienie współwłasności nieruchomości położonej w Golubiu-Dobrzyniu przy ul. Pięknej 4

kujawsko-pomorskie, Golub-dobrzyń

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33730255
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
04-12-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Kościelna 23

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Golubiu-Dobrzyniu w Wydziale I Cywilnym zostało wszczęte postępowanie w sprawie I.Ns.175/16 z wniosku Haliny Kis z udziałem: Jadwigi Gralik, Jana Józefa Jero, Klaudii Edyty Bejger, Edyty Joanny Bejger, Iwony Bieńkowskiej, Małgorzaty Katarzyny Romanowskiej, Krzysztofa Witkowskiego, Franciszki Skowrońskiej, Michała Skowrońskiego o zniesienie współwłasności nieruchomości położonej w Golubiu- Dobrzyniu przy ul. Pięknej 4, o powierzchni 0.07,78 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr T01G/00007764/0. Jako współwłaściciele wpisani są: małżonkowie Franciszka i Michał Skowrońscy w udziale wynoszącym 28/56 we wspólności ustawowej małżeńskiej oraz małżonkowie Władysława i Władysław Jero w udziale wynoszącym 28/56 we wspólności ustawowej małżeńskiej.
Sąd wzywa następców prawnych zmarłych Franciszki i Michała Skowrońskich, aby w ciągu trzech miesięcy zgłosili się do udziału w sprawie, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o zniesieniu współwłasności, ponadto sąd wzywa wszystkie osoby, które mogą udzielić wiadomości w sprawie, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia przekazały je sądowi. Sąd wzywa osoby zainteresowane, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się tego ogłoszenia zgłosiły swoje prawa do ww. nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Golubiu-Dobrzyniu w Wydziale I Cywilnym, w którym toczy się postępowanie.
33730255
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne