Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

świętokrzyskie, Starachowice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
153705
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
05-12-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Starachowicach zawiadamia, że w sprawie I Ns 540/17 toczy się postępowanie
z wniosku Marka Woskowicza o stwierdzenie nabycia spadku po Bolesławie Wszędybył
synu Zenona, zmarłym 19 stycznia 1951 roku w Wąchocku. Sąd wzywa spadkobierców
Bolesława Wszędybył, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się
i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci
w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne