Ogłoszenie

Ogłoszenie

świętokrzyskie, Busko-Zdrój

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
153708
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
06-12-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Busku-Zdroju I Wydział Cywilny toczy się postępowanie w sprawie sygn. akt I Ns 382/17 z wniosku Adama Grzegorczyka o stwierdzenie nabycia spadku po Stanisławie Grzegorczyku - synu Michała i Barbary, zmarłym 20.08.2011 r. w Zbludowicach oraz po Zdzisławie Grzegorczyk - córce Pawła i Marianny, zmarłej 3.02.2017 r. w Skorocicach.
Sąd wzywa wszystkie osoby zainteresowane, aby w ciągu 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosiły się do tut. Sądu i wykazały swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym wypadku mogą zostać pominięte w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku po ww. spadkodawcach.

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne