Ogłoszenie

Informacja

świętokrzyskie, Kielce

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33732122
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
07-12-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
25-211 Kielce
Ulica
Wszosowa 44

SzczegółyNa podstawie art. 113 ust. 6 i 7, art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147/
STAROSTA KIELECKI
informuje o zamiarze udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1944 położona w obr. 01 Bodzentyn gm. Bodzentyn, w celu przeprowadzenia remontu odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia.
Jeżeli w terminie dwóch miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia, nie zgłoszą się do Starostwa Powiatowego w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, I piętro, pokój 174, osoby, które wykażą, że przysługują im rzeczowe prawa do ww. nieruchomości, wszczęte zostanie postępowanie administracyjne.
33732122
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne