Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Ogłoszenie Sądu Rejonowgo w Łomży

podlaskie, ---

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33736915
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
19-12-2017

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
---
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W ŁOMŻY

SzczegółyPrzed Sądem Rejonowym w Łomży I Wydziałem Cywilnym toczy się postępowanie w sprawie I Ns 574/17 z wniosku Pawła Wieczorka o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie w postaci działki oznaczonej nr 390 o powierzchni 0,28 ha położonej w Borkowie, gm. Kolno, gdzie w ewidencji gruntów jako władający wpisany jest Franciszek Sobociński.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Łomży, w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie nieruchomości, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33736915
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne