Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Postępowanie o złożenie depozytu

świętokrzyskie, Kielce

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33737268
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
22-12-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
25-312 Kielce
Ulica
Warszawska
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W KIELCACH I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółySąd Rejonowy w Kielcach postanowieniem z dnia 31 października 2017 roku w sprawie I Ns 912/17 zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 12.871,00 zł (dwanaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden, 00/100) tytułem odszkodowania za prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach, obr. 0008, przy ul. Króla Kazimierza Wielkiego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 352/1 o powierzchni 0,0034 ha. Wzywa się właścicieli tej nieruchomości do odebrania depozytu.
33737268
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne