Ogłoszenie

Ogłoszenie o konkursie otwartym na stanowisko prezesa zarządu spółdzielni

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33738583
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
02-01-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
00-049 Warszawa
Ulica
Świętokrzyska 31/33A
Osoba kontaktowa
CENTRUM I SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

SzczegółyRADA NADZORCZA
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "CENTRUM I" W WARSZAWIE ul. Świętokrzyska 31/33A 00-049 Warszawa
ogłasza konkurs otwarty
na stanowisko
PREZESA ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI
Wymagania:
wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: techniczne, ekonomiczne lub prawnicze,
co najmniej 6-letni staż pracy w tym 3 lata na stanowisku kierowniczym
lub samodzielnym
mile widziana licencja Zarządcy Nieruchomości
Zainteresowani powinni złożyć do dnia 24.01.2018 r. do godz. 14:00 w siedzibie Spółdzielni, w zamkniętych kopertach z adnotacją "Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu" następujące dokumenty:
ofertę z motywacją zatrudnienia,
życiorys z przebiegiem pracy zawodowej,
kopie dyplomów i dokumentów kwalifikacyjnych oraz potwierdzających
posiadane uprawnienia,
kopię zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
aktualne oświadczenie o nieprowadzeniu wobec kandydata postępowania prokuratorskiego, sądowego i karno-skarbowego związanego z działalnością gospodarczą
kopię aktualnego zaświadczenia o stanie zdrowia pozwalającego na podjęcie pracy.
Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.
Spółdzielni przysługuje prawo swobodnego wyboru kandydata oraz unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.
33738583
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne