Ogłoszenie

Ogłoszenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Lublin - Wschód

lubelskie, ---

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33739001
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
28-12-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
---
Ulica
---
Osoba kontaktowa
KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM LUBLIN-WSCHÓD

SzczegółyOBWIESZCZENIE
Komornik Sądowy przy S.R. Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku - Marcin Ciesielczuk zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 25 stycznia 2018 r. o godz. 14.40 w sali nr XII Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. Wyszyńskiego 18 odbędzie się:
PIERWSZA LICYTACJA
nieruchomości w postaci:
1. NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA ZABUDOWANA, położona w msc. Stara Wieś 101a, gm. Puchaczów (obręb 11 Stara Wieś), dz. nr 42, 43, 44/2, o pow. łącznej 0,43 ha; zabudowana budynkiem mieszkalnym (pow. 256,9 m kw. + 78,3 m kw. podpiwniczenie + 42 m kw. garaż) i użytkowym (pow. użytk. 132,47 m kw.), uzbrojenie terenu: E, W, K, G, T, dojazd asfaltowy, przeznaczenie w MPZP: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
Suma oszacowania: 754.772,00 zł Cena wywołania: 566.079,00 zł Rękojmia: 75.477,20 zł
2. NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA NIEZABUDOWANA położona w msc. Stara Wieś, gm. Puchaczów (obręb 11 Stara Wieś), dz. nr 24 i 25 o pow. łącznej 0,9 ha; uzbrojenie terenu (w pasie drogowym): E, W, K, G, T, dojazd asfaltowy, przeznaczenie w MPZP: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
Suma oszacowania: 26.109,00 zł Cena wywołania: 19.581,75 zł Rękojmia: 2.610,90 zł
Dla obu nieruchomości prowadzona jest w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód jedna księga wieczysta o nr. LU1I/00111145/7.
Ceny wywoławcze w powyższej licytacji wynoszą trzy czwarte wartości oszacowania.
Nabycie licytacyjne następuje w sposób pierwotny, tj. bez żadnych obciążeń.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmie w wyżej wskazanych wysokościach, osobno do każdej z nieruchomości, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, pod rygorem odmowy dopuszczenia do licytacji, przelewem na konto Komornika w banku BGŻ O. Lublin nr: 31 2030 0045 1110 0000 0171 8290 z podaniem danych wpłacającego oraz sygnatury sprawy KM 830/16, gotówką w kasie kancelarii lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika w Lublinie przy ul. Krańcowej 113/12 (tel. 81 751 33 33).
33739001
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne