Ogłoszenie

Komunikat

podkarpackie, Tarnobrzeg

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33739402
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
29-12-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
39-400 Tarnobrzeg
Ulica
Sienkiewicza 27

SzczegółyPrzed Sądem Rejonowym w Tarnobrzegu toczy się postępowanie o sygn. akt I Ns 580/17 o stwierdzenie nabycia spadku po Jerzym Pasieczny, synu Piotra i Marii, zmarłym dnia 13.01.2010 r. w Rzeszowie, ostatnio zamieszkałym w Nowej Dębie. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, w szczególności następców prawnych wymienionego, by w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o nabyciu spadku.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, by w terminie trzech miesięcy od daty ogłoszenia stawili się w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu (IV piętro, pokój 413) i wykazali swe prawa do przedmiotowej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu.
33739402
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne