Ogłoszenie

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: " Rozbudowa drogi polegającej na budowie chodnika przy drodze powiatowej nr 1629C Trzebcz Szlachecki - Głuchowo "

kujawsko-pomorskie, Toruń

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33739984
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
29-12-2017

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
87-100 Toruń
Ulica
Towarowa 4-6

Szczegóły..................................................................................................................
OBWIESZCZENIE STAROSTY TORUŃSKIEGO
z dnia 28 grudnia 2017 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1496 ) zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U.2017, poz. 1257)
zawiadamiam
że na wniosek Zarządu Powiatu Toruńskiego, działającego przez pełnomocnika P. Arkadiusza Jaczun z dnia 28 grudnia 2017 r. (data wpływu: 01.12.2017 r., l. dz. 29534), który został uzupełniony dnia 19 grudnia 2017 r., l. dz. 31207, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Rozbudowa drogi polegająca na budowie chodnika przy drodze powiatowej nr 1629C Trzebcz Szlachecki - Głuchowo" obejmującej działki o numerach ewidencyjnych (w nawiasach - numery działek po podziale, tłustym drukiem - działki lub ich części przeznaczone pod inwestycję drogową, druk pochyły podkreślony - działki z których korzystanie będzie ograniczone):
Obręb 0009 Głuchowo, gm. Chełmża:
271/3, 226/8 (226/14, 226/15), 223/7 (223/15, 223/16), 226/10 (226/12, 226/13), 226/9 (226/16, 226/17), 223/5 (223/13, 223/14), 223/4 (223/11, 223/12) , 223/3 (223/9, 223/10), 221 (221/1, 221/2), 291, 206/2 (206/4, 206/5), 206/3 (206/6, 206/7), 270 (270/1, 270/2), 203/4 (203/5, 203/6)
Informuję, że z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń w dniach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Informacji udziela Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Toruniu (ul. Towarowa 4-6; tel. 66 28 939).
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
..................................................................................................................
33739984
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne