Ogłoszenie

Ogłoszenie

mazowieckie, Siedlce

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33742194
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-01-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
08-110 Siedlce
Ulica
Biskupa Świrskiego 17
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W SIEDLCACH

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Siedlcach I Wydziale Cywilnym
w sprawie prowadzonej pod sygn. akt I Ns 1072/17 toczy się postępowanie z wniosku Agnieszki Dąbrowskiej i Andrzeja Dąbrowskiego o stwierdzenie zasiedzenia zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Domanice-Kolonia w gminie Domanice, powiat siedlecki, w jednostce ewidencyjnej 142601_2 Domanice, obręb 3 Domanice-Kolonia na działce o nr ewidencyjnym 287 o powierzchni 1,38 ha, dla której to nieruchomości nie jest urządzona księga wieczysta i na którą to nieruchomość wydany został akt własności ziemi na rzecz Henryki Piotrowskiej.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, a w szczególności spadkobierców Henryki Piotrowskiej córki Adama i Łucji, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w Sądzie Rejonowym w Siedlcach i wykazali swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie pominięci zostaną w toczącym się postępowaniu, a sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33742194
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne