Ogłoszenie

Wezwanie spadkobierców Franciszka Burzyńskiego

wielkopolskie, Poznań

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33742861
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-01-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
61-745 Poznań
Ulica
Al. Marcinkowskiego

SzczegółySąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, I Wydział Cywilny,
ogłasza, że w tut. Sądzie w I Wydziale Cywilnym pod sygn. I Ns 345/17 toczy się postępowanie z wniosku Konrada Burzyńskiego o stwierdzenie nabycia spadku po Franciszku Burzyńskim, synu Andrzeja i Marjanny, zmarłym 24 listopada 1931 r. w Poznaniu, ostatnio stale zamieszkałym w Poznaniu. Sąd wzywa spadkobierców Franciszka Burzyńskiego, aby zgłosili się do Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydziału I Cywilnego, do sprawy I Ns 345/17 w terminie 3 miesięcy od ukazania się tego ogłoszenia i udowodnili swe prawa do spadku po Franciszku Burzyńskim, w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku po wyżej wymienionym. W skład spadku wchodzi między innymi udział w nieruchomości położonej w Poznaniu przy ulicy Gnieźnieńskiej o pow. 780 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym.
33742861
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne