Ogłoszenie

Komunikat

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33742920
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-01-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-303 Rzeszów
Ulica
Kustronia 4

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Rzeszowie w XI Wydziale Cywilnym toczy się sprawa z wniosku Krzysztofa Szul o stwierdzenie zasiedzenia prawa własności nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 4523, 4604, 4605 i 4617 położonych w Dynowie o łącznej powierzchni 0,5610 ha.
Działka ewidencyjna nr 4523 powstała ze zmiany oznaczenia pgr 1534/3 objętej zamkniętym z urzędu Lwh 305 gm. kat. Dynów.
Działka ewidencyjna nr 4604 powstała ze zmiany oznaczenia pgr 1573/2 i 1606/3 objętych zamkniętym z urzędu Lwh 306 gm. kat. Dynów oraz pgr 1571/2, 1573/1 i pb 642 objętych zamkniętym z urzędu Lwh 1766 gm. kat. Dynów.
Działka ewidencyjna nr 4605 powstała ze zmiany oznaczenia pgr 1573/4 objętej zamkniętym z urzędu Lwh 306 gm. kat. Dynów, a działka ewidencyjna nr 4617 powstała ze zmiany oznaczenia części pgr 1551/3 objętej zamkniętym z urzędu Lwh 2081 gm. kat. Dynów.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do udziału w sprawie pod rygorem pominięcia ich praw w niniejszym postępowaniu.
33742920
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne