Ogłoszenie

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Puławach

lubelskie, ----

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33743238
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-01-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
----
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyPrzed Sądem Rejonowym w Puławach toczy się sprawa z wniosku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie o stwierdzenie nabycia spadku po Bożenie Góreckiej z domu Jarosz (c. Bogusława i Haliny) zmarłej 7 kwietnia 2012 r. w Górze Puławskiej, ostatnio stale zamieszkałej w Górze Puławskiej - sygn. akt I Ns 126/17. W skład spadku po Bożenie Góreckiej wchodzi udział 1/2 (jedna druga) części w nieruchomości stanowiącej działkę gruntu rolnego nr 479/24 położonej w miejscowości Góra Puławska, dla której Sąd Rejonowy w Puławach prowadzi Księgą Wieczystą LU1P/00054793/3 oraz udział 1/16 (jedna szesnasta) części w prawie własności nieruchomości działki gruntu nr 479/23 położonej w Górze Puławskiej, dla której Sąd Rejonowy w Puławach prowadzi Księgą Wieczystą LU1P/00054795/7.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, w szczególności Grzegorza Góreckiego, Adama Góreckiego, Jakuba Góreckiego i Jana Góreckiego lub ich następców prawnych, by w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszeń zgłosili swój udział w sprawie i wykazali swoje prawa do spadku pod rygorem pominięcia ich w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33743238
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne