Ogłoszenie

Ogłoszenie Sądu Rejonowego Lublin-Wschód

lubelskie, ---

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33743464
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-01-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
---
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE ZS. W ŚWIDNIKU

SzczegółyW Sądzie Rejonowym Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku I Wydział Cywilny w sprawie I Ns 756/17 toczy się z wniosku Elżbiety Wąsik postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Józefie Czerniaku, synu Grzegorza i Agnieszki, zmarłym 11 września 1984 roku w Tuszowie gminy Jabłonna i tam ostatnio stale zamieszkałym oraz po Bolesławie Marianie Czerniaku zmarłym 25 października 2002 roku w Bychawie, ostatnio stale zamieszkałym w Tuszowie gminy Jabłonna. Wzywa się wszystkich spadkobierców Józefa Czerniaka i Bolesława Mariana Czerniaka, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia stawili się w Sądzie i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33743464
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne